Mijn naam is Angela de Witte en ik werk als Coach & trainer in mijn Mijnzelfbeeld Praktijk. Mijnzelfbeeld Coaching & Training verzorgt individuele coachingstrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, levensloop en loopbaanbegeleiding. Daarbij hoort ook kind-coaching op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling en Zelfbeelden. Bijvoorbeeld voor professionals in het Onderwijs, Kinderopvang, of coachings informatie voor persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering in het algemeen. Mijnzelfbeeld biedt ook trainingen en presentaties aan voor iedereen die hierin interesse heeft.

De werkwijze van Mijnzelfbeeld gaat uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Samen kijken we wat wel werkt, op weg naar een ontwikkelingsgericht toekomstbeeld wat bij je past. Dit onderzoeken we op basis van reflectie door middel van interactie. Daarnaast maakt Mijnzelfbeeld gebruik van DISC Profiles Profielanalyse en Waardenprofiel, en de Roos van Leary als interactie model. Deze instrumenten zijn beiden in te zetten als tools voor volwassenen en kinderen als motivatie voor zelfkennis, zelfbeeld en ontwikkeling. Als coach/ trainer en supervisor met ervaring als leerkracht en Bovenschoolse Coach in het primaire onderwijs in coaching van professionals, kind- coaching en ouders wil ik graag ruimte geven aan Mijnzelfbeeld. Daarbij gebruik makend van je kwaliteiten en talenten als mens. Als supervisor gebruik ik de methodiek van leren op basis van reflectie door middel van interactie. Belangrijk daarbij is om je vraag om te zetten tot een leerdoel. Als coach heb ik in dat proces een ondersteunende taak en loop ik gewoon een stukje met je mee totdat je zelf weer verder gaat.

Welke eerste stap ga je zetten?

Neem gerust contact met mij op of vraag vrijblijvende informatie aan.