Supervisie

Wat kan anders, persoonlijk en in mijn werk en hoe doe ik dat anders?

Er zijn van die momenten dat je vanuit je werk naar huis gaat en blijft puzzelen over iets wat je bezighoudt. Het laat je niet zomaar los. Bijvoorbeeld: waarom vind ik het zo lastig om aan collega’s mijn grenzen aan te geven. Is het werk wat ik nu doe wel wat ik wil en waarvoor doe ik het eigenlijk? Sluit mijn werk aan bij mijn talenten en kwaliteiten? Wat zou ik nog meer willen ontwikkelen in mijn werk of loopbaan? Hoe ga ik om met tegenslag? Hoe ga ik om met een reorganisatie en een transitiefase in mijn leven en loopbaan? Welke betekenis geef ik daaraan?  Wat is mijn Zelfbeeld en waar loop ik tegen aan? Wat zijn mijn sterke kanten? Hoe kan ik deze het beste inzetten? Wat ga ik nu doen?

Dat zijn van die vragen die vragen om verandering. Dan is supervisie een prima traject om te kiezen en mee aan de slag te gaan. Supervisie is een methodiek en een deskundigheid bevordering van je professionaliteit door middel van zelfreflectie. In het bijzonder leren van werkervaringen en hoe jij op situaties reageert, denkt en handelt. En klopt het wel hoe ik denk, voel en handel? De rode draad in mijn werk als coach bij Mijnzelfbeeld is de methodiek van supervisie door te taal geven aan je gedachten en leren reflecteren door zelfreflectie. Supervisie is ‘mijn manier van kijken onderzoeken en betekenis geven.’ Het uitgangspunt is om hoofd, hart en handen te verbinden. Denken voelen en handelen. En welke eerste beslissing ga ik nu nemen en doen.

Vragen die ik stel zijn bijvoorbeeld:

Wat wil je?

Waarom wil je wat je wilt?

Met wie wil je dat?

Hoe wil je het gedaan hebben?

Welke actie ga ik ondernemen?

Doel

Het doel van supervisie is helderheid geven en nieuwe inzichten om patronen te doorbreken en woorden vinden aan je gedachten. Hoe kan ik mij beter verwoorden om mijn doel te bereiken? Belangrijk daarbij is om je hulpvraag om te zetten in een leervraag: wat wil ik bereiken, hoe pak ik dat op en wat is mijn doel? Wat doe ik, wat wil ik en wat laat ik. Welke eerste stap ga ik nu zetten? Het accent van mijn coaching is door middel van steeds weer reflecteren: het herkennen van je eigen gedrag en het leren voor volgende situaties. Reflecteren is niet anders dan jezelf van een afstand bekijken en je bewust worden van: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig en waarvoor doe ik dit? Wat is effectief en hoe werk ik eigenlijk?

Als supervisor vergroot ik zelfsturing en professionaliteit in je beroepsrol. Je talenten en vaardigheden worden hierdoor versterkt. Door leervragen, reflectie zelfbeeld en werkinbreng.

Werkwijze

Bij mijn coachings en supervisie trajecten maak ik gebruik van DISC Profielanalyse en het DISC Waardenprofiel. Door middel van zelf in te vullen vragenlijsten via een inlogcode van DISC Profiles ontvang je een mooi boekwerk waarin je gedrag, communicatiestijlen, talenten en drijfveren staan beschreven.

De Roos van Leary als interactie model wordt ook in mijn supervisie trajecten ingezet. Hierbij kan ook een IPP vragenlijst, Interpersoonlijk Profiel ingevuld worden die de interactie tussen mensen in kaart brengt, om een beter beeld te krijgen van je eigen interactie en communicatie. Deze weergave kan je meer inzicht bieden in je eigen handelen en voorkeuren in het omgaan met anderen.

Als reflectie tools gebruik ik Bateson & Dilts model; de logische niveaus van denken, namelijk dat veranderen tot stand komt door middel van leren en de Leercirkel van Kolb: Doener, Denker, Dromer, Beslisser. Volgens Kolb zet je de ervaringen die je opdoet, om in kennis.

Daarnaast is het de bedoeling dat je je werkervaringen beschrijft en daarop ook per mail contact reflecteert. Samen bekijken we wat jij daarin aangeeft en spreken we je werkervaringen door. Van daaruit werken we steeds dieper door aan je vragen en ontwikkeling en keuzes.

Een supervisie traject bestaat uit 10 gesprekken van anderhalf uur. Je ervaringen vanuit je werk en je leer vragen zijn daarbij ons uitgangspunt. Welke stap zet je in je toekomst?

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

Wat kan er anders en Hoe doe ik dat?

Je zelfbeeld in relatie met je persoonlijke stijl

Je persoonlijke stijl (hoe zie ik mijzelf?) in relatie tot je werk

Communicatiestijlen en interacties met anderen

Leren Reflecteren

Wat kost mij energie en waar krijg ik energie van

Deskundigheidsbevordering

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem gerust contact met mij op.

Ik ben aangesloten bij: Landelijke Beroepsvereniging voor Supervisie en Coaching

Relevante methodieken

Interesse in een coaching traject of training?

Neem contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.